บุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลพระพุทธบาท ได้ฉีดวัดซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เข็ม ๒ ให้แก่คณะสงฆ์จังหวัดสระบุรี (มหานิกาย) บุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลหนองแค ได้ฉีดวัดซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เข็มที่ ๒ ให้แก่คณะสงฆ์จังหวัดสระบุรี (ธรรมยุต) พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี บุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลพระพุทธบาท ได้ฉีดวัดซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้แก่คณะสงฆ์จังหวัดสระบุรี (มหานิกาย) บุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลหนองแค ได้ฉีดวัดซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้แก่คณะสงฆ์จังหวัดสระบุรี (ธรรมยุต) พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี พระครูศุภธรรมคุณ เจ้าคณะอำเภอบ้านหมอ เจ้าอาวาสวัดมะขามเรียง ได้จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามพระดำริของสมเด็จพระสังฆราช

News Update

ศูนย์รวมข่าวสาร

e - Service

บริการสำนักพุทธฯ

Others News

ข่าวสารอื่นๆ

วัดสำคัญ ของจังหวัด

สถานที่ปฏิบัติธรรม ประจำจังหวัด

Video Multimedia

E-Book

image
image
image
สื่อ

ประชาสัมพันธ์
 Multimedia

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 18,388