พิธีเชิญเครื่องราชสักการะที่พระราชทานอุทิศถวายเป็นพุทธบูชาเจดียสถานของอำเภอพระพุทธบาท เนื่องในพระราชพิธีสงกรานต์ พุทธศักราช ๒๕๖๔ กิจกรรมการเยี่ยมเยียนเยาวชน และครอบครัวอุปถัมภ์ โครงการ "สานใจไทย สู่ใจใต้" รุ่นที่ ๓๘ จังหวัดสระบุรี ออกตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๖๔ พร้อมมอบสิ่งของให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานประจำจุด ในอำเภอเฉลิมพระเกียรติ ออกตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๖๔ พร้อมมอบสิ่งของให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานประจำจุด ในอำเภอเฉลิมพระเกียรติ ออกตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๖๔ พร้อมมอบสิ่งของให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานประจำจุด ในอำเภอเฉลิมพระเกียรติ

News Update

ศูนย์รวมข่าวสาร

e - Service

บริการสำนักพุทธฯ

Others News

ข่าวสารอื่นๆ

วัดสำคัญ ของจังหวัด

สถานที่ปฏิบัติธรรม ประจำจังหวัด

Video Multimedia

E-Book

image
image
image
สื่อ

ประชาสัมพันธ์
 Multimedia

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 7,715