พิธีรับพระบัญชาแต่งตั้ง และพัดยศประจำตำแหน่ง รองเจ้าคณะจังหวัดสระบุรี พระครูศรีวรกิจจารักษ์ การเสวนาแผนพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์วัฒนธรรมไทยวนและลาวเวียงลุ่มน้ำป่าสักของจังหวัดสระบุรี พระภิกษุ และสัปเหร่อ วัดที่ฌาปนกิจศพผู้เสียชีวิตจากโรคระบาดติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และวัดที่เป็นสถานที่พักคอย Community Isolation ในจังหวัดสระบุรี เข้ารับการฉีดวัดซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แอสตร้าเซเนก้า เข็มสอง จังหวัดสระบุรีร่วมกับเทศบาลเมืองสระบุรีจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ได้สนับสนุนวัคซีน ให้บุคลากรทางการแพทย์ฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซิโนฟาร์ม เข็มที่ ๒ ให้แก่คณะสงฆ์จังหวัดสระบุรี

News Update

ศูนย์รวมข่าวสาร

e - Service

บริการสำนักพุทธฯ

Others News

ข่าวสารอื่นๆ

วัดสำคัญ ของจังหวัด

สถานที่ปฏิบัติธรรม ประจำจังหวัด

Video Multimedia

E-Book

image
image
image
สื่อ

ประชาสัมพันธ์
 Multimedia

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 37,209