พิธีถวายเทียนพรรษา ที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงอธิษฐานจิตอนุโมทนา ให้แก่วัดในจังหวัดสระบุรี จำนวน ๙ วัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ได้ฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม เข็ม ๒ เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้แก่คณะสงฆ์จังหวัดสระบุรี พิธีต้อนรับตราตั้ง พัดยศประจำตำแหน่ง เจ้าคณะอำเภอวิหารแดง "พระครูวิมลธรรมานุรักษ์" พระเดชพระคุณพระราชธีราภรณ์ เจ้าอาวาสวัดพระพุทธฉาย รองเจ้าคณะภาค ๒ ได้นำกาแฟเย็น ชาเย็น น้ำหวานชนิดต่างๆ ไปมอบให้บุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลสระบุรี บุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลวังม่วง ได้ฉีดวัดซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เข็มที่ 2 (แอสตร้าเซเนก้า) ให้แก่คณะสงฆ์อำเภอวังม่วง (มหานิกาย)

News Update

ศูนย์รวมข่าวสาร

e - Service

บริการสำนักพุทธฯ

Others News

ข่าวสารอื่นๆ

วัดสำคัญ ของจังหวัด

สถานที่ปฏิบัติธรรม ประจำจังหวัด

Video Multimedia

E-Book

image
image
image
สื่อ

ประชาสัมพันธ์
 Multimedia

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 24,646