ทำเนียบบุคลากร

 ทำเนียบบุคลากรสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี 

 

นางสาวพัชรา สุคันธี
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี
โทรศัพท์ : 089 - 6514213

 

 

 

 
นางสาวสวาท แซ่ตัน
นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ
 

 

นางจามรี พุมานนท์
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นายอุดมศักดิ์ แก้วสม
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางสาวอมราวดี มิลินทจินดา
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางสาวเสาวลักษณ์ ชาญเชี่ยว
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ

 

นางสาวเสาวรถย์ ดีล้วน
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
นางสาวโสภิดา จิรกาวสาน
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
นายเทวฤทธิ์ กองไกรรัตน์
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ

 

 

 

 
นายกิติศักดิ์ สอนน้อย
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวอนุสรา หมีดง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

 
   
  นายชาตรี อ้วนศรี
พนักงานขับรถยนต์
นางสาวกศิภิกรณ์ ลาวตุม
พนักงานทำความสะอาด
 

 

 

 


image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 28,285