ทำเนียบบุคลากร

 ทำเนียบบุคลากรสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี 

 

นางสาวพัชรา สุคันธี
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี
โทรศัพท์ : 089 - 6514213

 

 

 

 
นางสมบัติ พงษ์พรต
นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ
 

 

 

นางจามรี พุมานนท์
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
- ว่าง -
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางสาวเสาวลักษณ์ ชาญเชี่ยว
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นายแสนยากร เหล่าอรรคะ
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ

 

นางสาวเสาวรถย์ ดีล้วน
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
นางสาวโสภิดา จิรกาวสาน
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
นายเทวฤทธิ์ กองไกรรัตน์
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ

 

 

 

 

 
นายกิติศักดิ์ สอนน้อย
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวตุสิตาภรณ์ บุญนาที
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 
   
  นายชาตรี อ้วนศรี
พนักงานขับรถยนต์
นางสาวนิภา เปียใส
พนักงานทำความสะอาด
 

 

 

 


image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 130,855