ทำเนียบบุคลากรสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี

 ทำเนียบบุคลากรสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี 

 

นางสาวพัชรา สุคันธี
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี

 

 

 

 

 
- ว่าง -
นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ
 

 

นางจามรี พุมานนท์
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นายอุดมศักดิ์ แก้วสม
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางสาวอมราวดี มิลินทจินดา
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางสาวเสาวลักษณ์ ชาญเชี่ยว
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
       

นางสาวเสาวรถย์ ดีล้วน
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
นางสาวโสภิดา จิรกาวสาน
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ

นายเทวฤทธิ์ กองไกรรัตน์
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ

 

 

นายกิติศักดิ์ สอนน้อย
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
- ว่าง -
เจ้าพนักงานธุรการ

 

นางสาวกศิภิกรณ์ ลาวตุม
พนักงานทำความสะอาด
นายชาตรี อ้วนศรี
พนักงานขับรถยนต์


คะแนนโหวต :
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 10,630