ทำเนียบบุคลากร

 ทำเนียบบุคลากรสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี 

 

นางสาวพัชรา สุคันธี
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี
โทรศัพท์ : 089 - 6514213

 

 

 

 
นางสมบัติ พงษ์พรต
นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ
 

 

นางจามรี พุมานนท์
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นายสันติสุข ร้อยแก้ว
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางสาวเสาวลักษณ์ ชาญเชี่ยว
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นายแสนยากร เหล่าอรรคะ
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ

 

นางสาวเสาวรถย์ ดีล้วน
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
นางสาวโสภิดา จิรกาวสาน
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
นายเทวฤทธิ์ กองไกรรัตน์
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ

 

 

 

 

 
นายกิติศักดิ์ สอนน้อย
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

- ว่าง -
เจ้าพนักงานธุรการ

 
   
  นายชาตรี อ้วนศรี
พนักงานขับรถยนต์
นางสาวนิภา เปียใส
พนักงานทำความสะอาด
 

 

 

 


image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 90,878