ตรวจเยี่ยมโครงการอบรมนักธรรมก่อนสอบ โดย คณะสงฆ์จังหวัดสระบุรี (ธรรมยุต)

วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. นางสาวพัชรา สุคันธี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยนายสันติสุข ร้อยแก้ว นักวิชาการศาสนาชำนาญการ และนางสาวเสาวรถย์ ดีล้วน นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ได้ตรวจเยี่ยมโครงการอบรมนักธรรมก่อนสอบ โดย คณะสงฆ์จังหวัดสระบุรี (ธรรมยุต) ณ วัดพระพุทธแสงธรรม ตำบลหนองนาก อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 130,841