การประชุมระดับเจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบล รองเจ้าคณะตำบล และเลขานุการเจ้าคณะ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๒

วันศุกร์ที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. มีการประชุมระดับเจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบล รองเจ้าคณะตำบล และเลขานุการเจ้าคณะ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๒ ประกอบด้วย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดอ่างทอง และจังหวัดสระบุรี โดยมี พระเดชพระคุณพระเทพวิสุทธิโสภณ รักษาการเจ้าคณะภาค ๒ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย พระเดชพระคุณพระธรรมปิฎก เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี พระเดชพระคุณพระธรรมรัตนมงคล เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พระเดชพระคุณพระเทพสุวรรณมุนี เจ้าคณะจังหวัดอ่างทอง ซึ่งพระเดชพระคุณพระเทพปวรเมธี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มจร.ได้มาบรรยาย เรื่อง "การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในยุคปัจจุบัน" พระเดชพระคุณพระราชธีราภรณ์ และ พระเดชพระคุณพระวิสิฐคณาภรณ์ รองเจ้าคณะจังหวัดสระบุรี เจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบล และเลขานุการ ทั้ง ๓ จังหวัด ร่วมการประชุม ณ ศาลาอบรมพระสงฆ์เฉลิมพระเกียรติ วัดพระพุทธบาท ราชวรมหาวิหาร ตำบลขุนโขลน อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี

ในการนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี มอบหมายให้ นายปรัชญา เปปะตัง นายอำเภอพระพุทธบาท กล่าวพบพระสังฆาธิการ พร้อมด้วย นางสาวพัชรา สุคันธี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี และผู้แทนวัฒนธรรมจังหวัดสระบุรี

ภาพ : ก้อนดิน หินแห่


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 10,576