บุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลพระพุทธบาท ได้ฉีดวัดซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้แก่คณะสงฆ์จังหวัดสระบุรี (มหานิกาย)

วันอังคารที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. บุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลพระพุทธบาท ได้ฉีดวัดซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้แก่คณะสงฆ์จังหวัดสระบุรี (มหานิกาย) จำนวน ๑๑๒ รูป ณ วัดพระพุทธบาท ราชวรมหาวิหาร ตำบลขุนโขลน อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี

ในการนี้ มีหน่วยงานต่างๆ ร่วมอำนวยความสะดวกให้แก่คณะสงฆ์ ได้แก่ วัดพระพุทธบาท ราชวรมหาวิหาร สาธารณสุขจังหวัดสระบุรี ประชาสำพันธ์จังหวัดสระบุรี วัฒนธรรมจังหวัดสระบุรี อำเภอพระพุทธบาท สาธารณสุขอำเภอพระพุทธบาท เทศบาลเมืองพระพุทธบาท โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี เป็นผู้ดำเนินการติดต่อและประสานงาน


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 13,562