พระครูศุภธรรมคุณ เจ้าคณะอำเภอบ้านหมอ เจ้าอาวาสวัดมะขามเรียง ได้จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามพระดำริของสมเด็จพระสังฆราช

วันจันทร์ที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. พระครูศุภธรรมคุณ เจ้าคณะอำเภอบ้านหมอ เจ้าอาวาสวัดมะขามเรียง ได้จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามพระดำริของสมเด็จพระสังฆราช โดยการมอบอาหารปรุงสุก และน้ำดื่ม ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลบ้านหมอ จำนวน ๒๐๐ ชุด ณ โรงพยาบาลบ้านหมอ ตำบลบ้านหมอ อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี

ในการนี้ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี มอบหมายให้นางสาวสวาท แซ่ตัน ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์ และนางจามรี พุมานนท์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี ร่วมถวายปัจจัยเพื่อสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือดังกล่าวด้วย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 37,235