พิธีเชิญเครื่องราชสักการะที่พระราชทานอุทิศถวายเป็นพุทธบูชาเจดียสถานของอำเภอพระพุทธบาท เนื่องในพระราชพิธีสงกรานต์ พุทธศักราช ๒๕๖๔

วันจันทร์ที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. มีพิธีเชิญเครื่องราชสักการะที่พระราชทานอุทิศถวายเป็นพุทธบูชาเจดียสถานของอำเภอพระพุทธบาท เนื่องในพระราชพิธีสงกรานต์ พุทธศักราช ๒๕๖๔ โดยมี นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธี ณ เจดียสถานของอำเภอพระพุทธบาท ประกอบด้วย พระพุทธบาท พระพุทธรูปถ้ำวิมานจักรี และพระพุทธรูปถ้ำประทุน ในการนี้ นางสาวพัชรา สุคันธี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี ได้เข้าร่วมพิธีดังกล่าวด้วย

ภาพ : กองวิชาการฯ เทศบาลเมืองพระพุทธบาท/ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 7,712