ออกตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๖๔ พร้อมมอบสิ่งของให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานประจำจุด ในอำเภอเฉลิมพระเกียรติ

วันศุกร์ที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๑.๓๐ น. ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี มอบหมายให้ นายอุดมศักดิ์ แก้วสม และนางสาวเสาวลักษณ์ ชาญเชี่ยว นักวิชาการศาสนาชำนาญการ ออกตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๖๔ พร้อมมอบสิ่งของให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานประจำจุด ณ จุดตรวจหลัก ๑ จุด และจุดตรวจรอง ๒ จุด ในอำเภอเฉลิมพระเกียรติ ดังนี้

๑》จุดตรวจถนนพหลโยธิน บริเวณเทศบาลหน้าพระลาน

๒》จุดตรวจถนนพหลโยธิน บริเวณสี่แยกห้วยบง

๓》จุดตรวจถนนอดิเรกสาร บริเวณ หน้า อบต.บ้านแก้ง


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 7,704