ออกตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๖๔ พร้อมมอบสิ่งของให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานประจำจุด ในอำเภอเฉลิมพระเกียรติ

วันพุธที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๔ เวลาประมาณ ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี มอบหมายให้ นายกิติศักดิ์ สอนน้อย เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน และนายเทวฤทธิ์ กองไกรรัตน์ นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ออกตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๖๔ พร้อมมอบสิ่งของให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานประจำจุด ณ จุดตรวจรอง ๓ จุดในอำเภอเฉลิมพระเกียรติ ดังนี้

๑》จุดตรวจถนนเลี่ยงเมืองทิศเหนือ หมู่ ๔ ตำบลผึ้งรวง

๒》จุดตรวจถนนอดิเรกสาร (บริเวณหน้า อบต.บ้านแก้ง)

๓》จุดตรวจสามแยกบ้านเขาดินแดง ตำบลเขาดินพัฒนา


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 7,719