จังหวัดสระบุรีจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะ เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันศุกร์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๑.๐๐ น. จังหวัดสระบุรีจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะ เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า) โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี มอบหมายให้ นายสมภพ สมิตะสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณบ่อน้ำสาธารณะด้านหลังองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลับ ตำบลบ้านกลับ อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี

ในการนี้ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี มอบหมายให้ นายเทวฤทธิ์ กองไกรรัตน์ นักวิชาการศาสนาปฏิบัติงาน และนางสาวตุสิตาภรณ์ บุญนาที เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 130,852