นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี กราบสักการะพระพุทธนิรโรคันตราย ชัยวัฒน์จตุรทิศ พระพุทธรูปประจำทิศตะวันออก เนื่องในโอกาสมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมการปกครอง

วันศุกร์ที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี กราบสักการะพระพุทธนิรโรคันตราย ชัยวัฒน์จตุรทิศ พระพุทธรูปประจำทิศตะวันออก เนื่องในโอกาสมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมการปกครอง ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ณ วัดศาลาแดง ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

ในการนี้ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรีอำนวยความสะดวกการดังกล่าว


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 111,090