การจัดกิจกรรม "ตลาดนัดขยะรีไซเคิล" จังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

วันอังคารที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๕.๐๐ น. มีการจัดกิจกรรม "ตลาดนัดขยะรีไซเคิล" จังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ณ บริเวณข้างหอประชุมจังหวัดสระบุรี ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

ในการนี้ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี ได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย


image รูปภาพ
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 7,722