การประชุมพระสังฆาธิการ พระเลขานุการ และพระนวกะ คณะสงฆ์ภาค ๑ - ๒ - ๓ (ธรรมยุต)

วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. มีการประชุมพระสังฆาธิการ พระเลขานุการ และพระนวกะ คณะสงฆ์ภาค ๑ - ๒ - ๓ (ธรรมยุต) ประกอบด้วย จังหวัดนนทบุรี - ปทุมธานี- สระบุรี - พระนครศรีอยุธยา - อ่างทอง - ลพบุรี - สิงห์บุรี - ชัยนาท - อุทัยธานี โดยมี เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ กรรมการมหาเถรสมาคม เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานเปิดการประชุม ซึ่งมีพระเดชพระคุณพระราชวัชราภรณ์ เจ้าคณะภาค ๑-๒-๓ (ธรรมยุต) พระเดชพระคุณพระราชธีราภรณ์ รองเจ้าคณะภาค ๒ พระเดชพระคุณพระสุนทรธรรมภาณ เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี (ธรรมยุต) และนายเอกพร จุ้ยสำราญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปฎิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมทั้งนายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ถวายสักการะ

ในการนี้นายเอกพร จุ้ยสำราญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ได้กล่าวถวายการต้อนรับและกล่าวปฏิสันถาร นายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้บรรยายพิเศษ ในช่วงเช้า ณ วัดพระพุทธแสงธรรม ตำบลหนองนาก อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี

ในช่วงบ่ายพระเดชพระคุณพระสุนทรธรรมภาณ เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี (ธรรมยุต) ได้ปรารภธรรม พระเดชพระคุณพระพรหมวชิรากร กรรมการมหาเถรสมาคม ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธรรมยุต) บรรยายเรื่อง" พระสงฆ์กับสังคมไทย" พระเดชพระคุณพระราชสารสุธี เจ้าคณะภาค ๑๔-๑๕ (ธรรมยุต) บรรยายเรื่อง "จารีตธรรมเนียมคณะสงฆ์ธรรมยุต" และพระเดชพระคุณพระราชวัชราภรณ์ เจ้าคณะภาค ๑-๒-๓ (ธรรมยุต) บรรยายพิเศษ และกล่าวปิดประชุม

การประชุมดังกล่าวนางสาวพัชรา สุคันธี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี ได้ช่วยอำนวยความสะดวกและร่วมประชุมด้วย

ภาพ : วัดพระพุทธแสงธรรม


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 90,865