พิธีพระราชทานเพลิง พระครูประสาธน์วิริยคุณ อดีตเจ้าอาวาสวัดหนองหว้า

วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๖.๐๐ น. มีพิธีพระราชทานเพลิง พระครูประสาธน์วิริยคุณ อดีตเจ้าอาวาสวัดหนองหว้า โดยมี พระเดชพระคุณพระราชเมธากร ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสระบุรี เป็นประธานสงฆ์ พระเดชพระคุณพระเทพวิสุทธิโสภณ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๒ พระเดชพระคุณพระวิสิฐคณาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี รองเจ้าคณะจังหวัดสระบุรี เจ้าคณะอำเภอต่างๆ พร้อมด้วยคณะสงฆ์จังหวัดสระบุรี ร่วมพิธี และนางสาวกัลยา รุ่งวิจิตรชัย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสระบุรี เขต ๑ ประธานคณะกรรมาธิการการสื่อสาร โทรคมนาคม และดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานในพิธี ณ วัดหนองหว้า ตำบลเขาดินพัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี

ในการนี้ นางสาวพัชรา สุคันธี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี ร่วมพิธีดังกล่าวด้วย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 78,753