พิธีเปิดการอบรมพระคิลานุปัฏฐาก (พระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด - อสว.)

วันจันทร์ที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. มีพิธีเปิดการอบรมพระคิลานุปัฏฐาก (พระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด - อสว.) โดยมี พระเดชพระคุณพระวิสิฐคณาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธี ณ วัดบัวลอย ตำบลบัวลอย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี

ในการนี้ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี มอบหมายให้ นางสมบัติ พงษ์พรต ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์ เข้าร่วมพิธีดังกล่าว

ภาพ : ศูนย์อนามัยที่ ๔ สระบุรี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 68,496