พิธีฉลองพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช แต่งตั้งให้ พระวิสิฐคณาภรณ์ (อาทิตย์ สิริวฑฺฒโน น.ธ.เอก, พธ.บ.) เจ้าอาวาสวัดมงคลชัยพัฒนา ดำรงตำแหน่ง เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี

วันอาทิตย์ที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๕.๓๐ น. จังหวัดสระบุรีมีพิธีฉลองพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช แต่งตั้งให้ พระวิสิฐคณาภรณ์ (อาทิตย์ สิริวฑฺฒโน น.ธ.เอก, พธ.บ.) เจ้าอาวาสวัดมงคลชัยพัฒนา ดำรงตำแหน่ง เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี ซึ่งมีพระเดชพระคุณพระพรหมเสนาบดี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดปทุมคงคาราชวรวิหาร เจ้าคณะภาค ๗ และเจ้าคณะภาคต่างๆ พร้อมด้วยพระสังฆาธิการ ในคณะสงฆ์จังหวัดสระบุรี และจังหวัดใกล้เคียงมาร่วมพิธี

โดยมีนายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธีและเป็นผู้อ่านพระบัญชาฯ แต่งตั้ง เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี ณ วัดมงคลชัยพัฒนา ตำบลห้วยบง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี

ในการนี้ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี ร่วมดำเนินการในพิธีดังกล่าวด้วย

ภาพ : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี และเพจสระบุรีดีต่อใจ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 68,500