พิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดโรงพยาบาล เนื่องในโอกาสวันอานันทมหิดล

วันพฤหัสบดีที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๓๐ น. จังหวัดสระบุรีจัดพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดโรงพยาบาล เนื่องในโอกาสวันอานันทมหิดล โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี มอบหมายให้ นายเอกพร จุ้ยสำราญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณโรงพยาบาลเสาไห้ อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี

ในการนี้ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี มอบหมายให้ นางสมบัติ พงษ์พรต ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์ พร้อมด้วยนางสาวอนุสรา หมีดง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 68,539