กิจกรรม จิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕

วันศุกร์ที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๓๐ น. จังหวัดสระบุรีจัดกิจกรรม จิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ โดยมี นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณถนนหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ ตำบลท่าคล้อ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

ในการนี้ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี มอบหมายให้นายแสนยากร เหล่าอรรคะ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ และนายเทวฤทธิ์ กองไกรรัตน์ นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 68,496