กิจกรรมปลูกป่าตามโครงการปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู ป่าต้นน้ำ ป่าชายเลน และป้องกันไฟป่า และเนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๕

วันอังคารที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. จังหวัดสระบุรีจัดกิจกรรมปลูกป่าตามโครงการปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู ป่าต้นน้ำ ป่าชายเลน และป้องกันไฟป่า และเนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี มอบหมายให้ นายสมภพ สมิตะสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณวัดเขาน้อยหินกอง ตำบลห้วยขมิ้น อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี

ในการนี้ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี มอบหมายให้ นางสมบัติ พงษ์พรต ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์ เจ้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 68,513