คณะสงฆ์จังหวัดสระบุรี จัดประชุมเจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส ผู้ช่วยเจ้าอาวาส และผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาส ในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดสระบุรี ภาค ๒

วันพุธที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. คณะสงฆ์จังหวัดสระบุรี จัดประชุมเจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส ผู้ช่วยเจ้าอาวาส และผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาส ในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดสระบุรี ภาค ๒ ตามมติมหาเถรสมาคม ที่ ๑๔๓/๒๕๔๖

โดยมีพระเดชพระคุณพระธรรมโพธิมงคล เจ้าคณะภาค ๒ เป็นประธานพิธีเปิดการประชุม พร้อมด้วยพระเดชพระคุณพระราชธีราภรณ์ รองเจ้าคณะภาค ๒ พระเดชพระคุณพระวิสิฐคณาภรณ์ และพระเดชพระคุณพระครูศรีวรกิจจารักษ์ รองเจ้าคณะจังหวัดสระบุรี ณ ศาลาอบรมพระสงฆ์เฉลิมพระเกียรติ วัดพระพุทธบาท ราชวรมหาวิหาร ตำบลขุนโขลน อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี

ในการนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี มอบหมายให้ นายเอกพร จุ้ยสำราญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี กล่าวปฏิสันถารกับพระสังฆาธิการ ก่อนการประชุม ซึ่งนางสาวพัชรา สุคันธี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี ร่วมดำเนินการในการจัดประชุมและร่วมประชุมดังกล่าวด้วย

ภาพ : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 63,436