พิธีเจริญชัยมงคลคาถา และเจริญคาถาถวายพระกุศล ในพิธีประกาศพระเกียรติคุณ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส

วันอังคารที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๗.๐๐ น. วัดสมุหประดิษฐาราม ซึ่งเป็นวัดที่สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ได้เสด็จมา ตรวจการคณะสงฆ์เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๔๕๗ ได้จัดพิธีเจริญชัยมงคลคาถา และเจริญคาถาถวายพระกุศล ในพิธีประกาศพระเกียรติคุณ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส โดยมี พระครูสุธีปริยัตยาทร เจ้าอาวาสวัดสมุหประดิษฐาราม เป็นประธานในพิธี ณ พระอุโบสถ วัดสมุหประดิษฐาราม ตำบลสวนดอกไม้ อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี

ในการนี้ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี มอบหมายให้ นางสมบัติ พงษ์พรต ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์ และนางจามรี พุมานนท์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี เข้าร่วมพิธีดังกล่าวด้วย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 63,397