พิธีรับพระบัญชาแต่งตั้ง และพัดยศประจำตำแหน่ง รองเจ้าคณะจังหวัดสระบุรี พระครูศรีวรกิจจารักษ์

วันพฤหัสบดีที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๘.๐๐ น. มีพิธีรับพระบัญชาแต่งตั้ง และพัดยศประจำตำแหน่ง รองเจ้าคณะจังหวัดสระบุรี พระครูศรีวรกิจจารักษ์ (พิทักษ์ ถิรนาโถ น.ธ.เอก, ป.ธ.6, ศศ.ม.) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาท ราชวรมหาวิหาร โดยมี พระเดชพระคุณพระธรรมปิฎก เจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาท ราชวรมหาวิหาร พระเดชพระคุณพระราชเมธากร ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสระบุรี พระเดชพระคุณพระวิสิฐคณาภรณ์ รองเจ้าคณะจังหวัดสระบุรี และเจ้าคณะอำเภอต่างๆ พร้อมด้วยคณะสงฆ์ ร่วมพิธี

โดยนายเอกพร จุ้ยสำราญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นผู้อ่านตราตั้งแต่งตั้งรองเจ้าคณะจังหวัด ณ ศาลาอบรมพระสงฆ์เฉลิมพระเกียรติ วัดพระพุทธบาท ราชวรมหาวิหาร ตำบลขุนโขลน อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี

ในการนี้ นางสาวพัชรา สุคันธี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี ได้เข้าร่วมดำเนินการพิธีดังกล่าวด้วย

ภาพ : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 130,856