การเสวนาแผนพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์วัฒนธรรมไทยวนและลาวเวียงลุ่มน้ำป่าสักของจังหวัดสระบุรี

วันศุกร์ที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๗.๐๐ น. นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี มอบหมายให้ นางอังคณา ชิตะติตติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานการเสวนาแผนพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์วัฒนธรรมไทยวนและลาวเวียงลุ่มน้ำป่าสักของจังหวัดสระบุรี ในกิจกรรม Fam Trip ท่องเที่ยวสร้างสรรค์ แอ่วลาวเคล้ายวน ณ หอชาวนาโคกนาศัย ตำบลม่วงงาม อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี

ในการนี้ นางสาวพัชรา สุคันธี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี ได้เข้าร่วมการเสวนาดังกล่าวด้วย

ภาพ : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 45,527