องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ได้สนับสนุนวัคซีน ให้บุคลากรทางการแพทย์ฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซิโนฟาร์ม เข็มที่ ๒ ให้แก่คณะสงฆ์จังหวัดสระบุรี

วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ได้สนับสนุนวัคซีน ให้บุคลากรทางการแพทย์ฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซิโนฟาร์ม เข็มที่ ๒ ให้แก่คณะสงฆ์จังหวัดสระบุรี ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

ในการนี้ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี มอบหมายให้ นางสาวเสาวรถย์ ดีล้วน และนางสาวโสภิดา จิรกาวสาน นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ประสานงานและดูแลคณะสงฆ์ที่รับการฉีดวัคซีนดังกล่าวด้วย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 45,524