โรงพยาบาลพระพุทธบาท ได้ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แก่พระภิกษุ สามเณร และบุคลากรวัดถ้ำกระบอก

วันศุกร์ที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ น. โรงพยาบาลพระพุทธบาท ได้ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แก่พระภิกษุ สามเณร และบุคลากรวัดถ้ำกระบอก จำนวน ๘๔ รูป/คน โดยมี นายปรัชญา เปปะตัง นายอำเภอพระพุทธบาท แพทย์หญิงอังคณา อุปพงษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระพุทธบาท และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมอำนวยความสะดวกในการฉีดวัคซีน ณ วัดถ้ำกระบอก ตำบลขุนโขลน อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี

ในการนี้ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี มอบหมายให้ นายกิติศักดิ์ สอนน้อย เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน และนายเทวฤทธิ์ กองไกรรัตน์ นักวิชาการศาสนาปฏิบัติ ร่วมอำนวยความสะดวกแก่คณะสงฆ์ด้วย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 45,524