ลงพื้นที่มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่วัดที่ประสบอุทกภัย ในเขตอำเภอบ้านหมอ อำเภอหนองโดน และอำเภอพระพุทธบาท

วันเสาร์ที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระเดชพระคุณพระวิสิฐคณาภรณ์ รองเจ้าคณะจังหวัดสระบุรี และคณะสงฆ์จังหวัดสระบุรี นำโดย พระครูศุภธรรมคุณ เจ้าคณะอำเภอบ้านหมอ ประธานฝ่ายสาธารณสงเคราะห์จังหวัดสระบุรี ลงพื้นที่มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่วัดที่ประสบอุทกภัย ในเขตอำเภอบ้านหมอ อำเภอหนองโดน และอำเภอพระพุทธบาท ดังนี้

- วัดบ้านครัว อำเภอบ้านหมอ

- วัดบางขวัญ อำเภอบ้านหมอ

- วัดมหาโลก อำเภอบ้านหมอ

- วัดม่วงน้อย อำเภอบ้านหมอ

- วัดโคกงาม อำเภอบ้านหมอ

- วัดหนองโดน อำเภอหนองโดน

- วัดหนองแก อำเภอพระพุทธบาท

ในการนี้ นางสาวพัชรา สุคันธี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี ได้ร่วมลงพื้นที่ดังกล่าวด้วย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 37,221