พิธีถวายเทียนพรรษา ที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงอธิษฐานจิตอนุโมทนา ให้แก่วัดในจังหวัดสระบุรี จำนวน ๙ วัด

วันอาทิตย์ที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. มีการจัดพิธีถวายเทียนพรรษา ที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงอธิษฐานจิตอนุโมทนา ให้แก่วัดในจังหวัดสระบุรี จำนวน ๙ วัด ได้แก่

- วัดพระพุทธบาท ราชวรมหาวิหาร

- วัดพระพุทธฉาย

- วัดมะขามเรียง

- วัดบ้านลาด

- วัดมงคลชัยพัฒนา

- วัดศรีบุรีรตนาราม

- วัดหนองนกชุม

- วัดเจริญธรรม

- วัดเขาแก้ววรวิหาร

โดยมี พระเดชพระคุณพระวิสิฐคณาภรณ์ รองเจ้าคณะจังหวัดสระบุรี เจ้าอาวาสวัดมงคลชัยพัฒนา เป็นประธานสงฆ์ และดร.ทิพย์นารี อมาตยกุล เป็นประธานในพิธี ณ ศาลาอเนกประสงค์ วัดมงคลชัยพัฒนา ตำบลห้วยบง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี

ในการนี้ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี ร่วมดำเนินการในพิธีดังกล่าว

ภาพ : วัดมงคลชัยพัฒนา


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 28,258