บุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลวังม่วง ได้ฉีดวัดซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เข็มที่ 2 (แอสตร้าเซเนก้า) ให้แก่คณะสงฆ์อำเภอวังม่วง (มหานิกาย)

วันพุธที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. บุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลวังม่วง ได้ฉีดวัดซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เข็มที่ 2 (แอสตร้าเซเนก้า) ให้แก่คณะสงฆ์อำเภอวังม่วง (มหานิกาย) อายุ ๖๐ ปีขึ้นไป และที่มีโรคเสี่ยง ๗ โรค จำนวน ๑๔ รูป ณ บริเวณจุดบริการฉีดวัคซีนโรงพยาบาลวังม่วง ตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี

โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี เป็นผู้ดำเนินการติดต่อ ประสานงาน และดูแลอำนวยความสะดวกให้แก่คณะสงฆ์ดังกล่าว


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 28,219