บุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลสระบุรี ได้ฉีดวัดซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เข็ม 2 (แอสตร้าเซเนก้า) ให้แก่คณะสงฆ์อำเภอเมืองสระบุรี (มหานิกาย)

วันอังคารที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. บุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลสระบุรี ได้ฉีดวัดซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เข็ม 2 (แอสตร้าเซเนก้า) ให้แก่คณะสงฆ์อำเภอเมืองสระบุรี (มหานิกาย) อายุ ๖๐ ปีขึ้นไป และที่มีโรคเสี่ยง ๗ โรค ประมาณ ๓๙ รูป ณ ห้างสรรพสินค้า สุขอนันต์ ปาร์ค ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี เป็นผู้ดำเนินการติดต่อ ประสานงาน และดูแลอำนวยความสะดวกให้แก่คณะสงฆ์ดังกล่าว


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 28,271