โครงการตรวจเยี่ยมวัดที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดสระบุรี ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๔

วันศุกร์ที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ได้มีการจัดโครงการตรวจเยี่ยมวัดที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดสระบุรี ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๔ ซึ่งสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี เจ้าคณะใหญ่หนกลาง กรรมการมหาเถรสมาคม ร่วมกับ วัดฝอกวงซัน มูลนิธิพุทธรังษี และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สนับสนุนเครื่องบริโภค ให้กับเจ้าคณะภาคนำไปช่วยเหลือวัดที่ได้รับผลกระทบในเขตปกครอง จังหวัดสระบุรี นำโดย พระเดชพระคุณพระวิสิฐคณาภรณ์ รองเจ้าคณะจังหวัดปฎิบัติหน้าที่แทนเจ้าคณะจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธี มีพระครูศุภธรรมคุณ เจ้าคณะอำเภอบ้านหมอ ประธานฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ จังหวัดสระบุรี และเจ้าคณะอำเภอต่างๆ ร่วมมอบเครื่องบริโภค เช่น ข้าวสาร ไข่ไก่ น้ำดื่ม ฯลฯ ให้แก่วัดที่ได้รับผลกระทบในเขตอำเภอต่างๆ

ซึ่ง นายสมภพ สมิตะสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส มอบของช่วยเหลือวัดในเขตอำเภอเฉลิมพระเกียรติ ณ วัดมงคลชัยพัฒนา ตำบลห้วยบง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ และนายอำเภอแต่ละอำเภอเป็นประธานฝ่ายฆราวาส มอบของช่วยเหลือวัดในอำเภออื่น ๆ โดยจัดพิธีมอบฯ ดังนี้

- วัดในเขตอำเภอแก่งคอย เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ วัดเขาพระ ตำบลบ้านป่า อำเภอแก่งคอย

- วัดในเขตอำเภอมวกเหล็ก เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ วัดซับขาม ตำบลซับสนุ่น อำเภอมวกเหล็ก

- วัดในเขตอำเภอวังม่วง เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ วัดดงน้ำฉ่า ตำบลคำพราน อำเภอวังม่วง

ในการนี้ นางสาวพัชรา สุคันธี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี ร่วมถวายเครื่องบริโภคด้วย

ภาพ : วัดมงคลชัยพัฒนา


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 28,275