แนวปฏิบัติและหลักเกณฑ์ ในการขอเบิกเงินอุดหนุนค่าฌาปนกิจศพผู้เสียชีวิตจาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จากสำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช

ไฟล์เอกสารประกอบ
แบบรายงานข้อมูล ขอเบิกเงินอุดหนุนค่าฌาปนกิจศพผู้เสียชีวิตจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จากสำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช |
แบบรายงานข้อมูล การดำเนินการฌาปนกิจศพผู้เสียชีวิตจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (โดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายในการฌาปนกิจศพ) |
แนวปฏิบัติและหลักเกณฑ์ ในการขอเบิกเงินอุดหนุนค่าฌาปนกิจศพผู้เสียชีวิตจาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จากสำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช |
แบบรายงานข้อมูล ขอเบิกเงินอุดหนุนค่าฌาปนกิจศพผู้เสียชีวิตจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ไฟล์ word |
แบบรายงานข้อมูล การดำเนินการฌาปนกิจศพผู้เสียชีวิตจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ไฟล์ word |

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 28,285