สำรวจแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์วัฒนธรรม ในจังหวัดสระบุรี

วันพุธที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. มีการสำรวจแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์วัฒนธรรม ในจังหวัดสระบุรี ณ วัดพระพุทธบาท ราชวรมหาวิหาร ตำบลขุนโขลน อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี โดยได้รับความเมตตาจาก พระเดชพระคุณพระครูศรีวรกิจจารักษ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาท ราชวรมหาวิหาร เจ้าคณะอำเภอมวกเหล็ก เป็นผู้นำในการสำรวจ ประกอบด้วย สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจังหวัดสระบุรี ผู้แทนจากสำนักศิลปากรที่ ๓ พระนครศรีอยุธยา วัฒนธรรมจังหวัดสระบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์

ในการนี้ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี มอบหมายให้ นางจามรี พุมานนท์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ ร่วมสำรวจแหล่งท่องเที่ยวด้วย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 10,542