การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

วันอังคารที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๓๐ น. มีการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ โดยมีพระเดชพระคุณพระวิสิฐคณาภรณ์ รองเจ้าคณะจังหวัดปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าคณะจังหวัดสระบุรี เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี ชั้น ๑ ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

ในการนี้ นางสาวพัชรา สุคันธี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี เป็นกรรมการและเลขานุการ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 10,585