ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงสระบุรี พร้อมคณะ ได้กราบนมัสการเพื่อหารือข้อราชการกับพระเดชพระคุณพระวิสิฐคณาภรณ์ รองเจ้าคณะจังหวัดสระบุรี

วันพุธที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางบุศรา เกิดวิชัย พฤกษมาศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงสระบุรี พร้อมคณะ ได้กราบนมัสการเพื่อหารือข้อราชการกับพระเดชพระคุณพระวิสิฐคณาภรณ์ รองเจ้าคณะจังหวัดสระบุรี เจ้าอาวาสวัดมงคลชัยพัฒนา ณ วัดมงคลชัยพัฒนา ตำบลห้วยบง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี และในโอกาสนี้ได้ถวายภัตตาหารเพลพระภิกษุ และสามเณรวัดมงคลชัยพัฒนา พร้อมทั้งได้เยี่ยมชมโครงการโคกหนองนาโมเดลของวัดมงคลชัยพัฒนา

ในการนี้นางสาวพัชรา สุคันธี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี และข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี ได้ร่วมหารือและถวายภัตตาหารเพลด้วย

ภาพ : ศาลแขวงสระบุรี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 10,617