การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๔

วันศุกร์ที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. มีการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๔ โดยมี นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมพระพุทธบาท ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดสระบุรี ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

ในการนี้ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี มอบหมายให้ นางสาวสวาท แซ่ตัน ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 7,805