การประชุมคณะกรรมการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

วันพุธที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. มีการประชุมคณะกรรมการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ โดย เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี มอบหมายให้ พระมหาสมัย อคฺคปญฺโญ เจ้าคณะอำเภอพระพุทธบาท เป็นประธานการประชุม ผ่านระบบ Zoom จากสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

ในการนี้ นางสาวพัชรา สุคันธี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี เป็นกรรมการและเลขานุการ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 7,762