ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบรายงานการขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมาของวัดหนองจักร

วันจันทร์ที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. นางสาวพัชรา สุคันธี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยคณะกรรมการพิจารณาการขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบรายงานการขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมาของวัดหนองจักร ตามขอบเขตที่เสนอขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา เพื่อบันทึกผลการตรวจสอบประกอบรายงานการขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา ส่งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ณ วัดหนองจักร ตำบลหนองยาว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 7,810