การประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนถวายวัดที่จะจัดบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณรและบวชศีลจาริณีภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติฯ กิจกรรมปฏิบัติธรรม กิจกรรมที่สอดคล้องกับค่านิยม ๑๒ ประการ กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

วันศุกร์ที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. มีการประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนถวายวัดที่จะจัดบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณรและบวชศีลจาริณีภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติฯ กิจกรรมปฏิบัติธรรม กิจกรรมที่สอดคล้องกับค่านิยม ๑๒ ประการ กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยเจ้าคณะจังหวัดสระบุรี มอบหมายให้พระครูศรีวรกิจจารักษ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาท ราชวรมหาวิหาร เจ้าคณะอำเภอมวกเหล็ก เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระบุรี ศาลากลางจังหวัดสระบุรี ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

ในการนี้ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี มอบหมายให้ นางสาวเสาวรถย์ ดีล้วน นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 7,773