พิธีเปิดการพัฒนา หลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูง (นบส.ศธ.) รุ่น ๑๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

วันจันทร์ที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. ดร.สุทิน แก้วพนา รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีเปิดการพัฒนา หลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูง (นบส.ศธ.) รุ่น ๑๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ และมอบวุฒิบัตรแก่ผู้สำเร็จการพัฒนา รุ่น ๑๐ ณ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

ในการพัฒนาหลักสูตรฯ รุ่นที่ ๑๑ นี้ นางสาวพัชรา สุคันธี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการพัฒนาดังกล่าวด้วย ตั้งแต่วันเสาร์ที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๔

ภาพ : สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 7,692