การประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดพิธีถวายภัตตาหารเพลและสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ถวายแด่พระภิกษุ สามเณร ในการสอบบาลีสนามหลวง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

วันศุกร์ที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. มีการประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดพิธีถวายภัตตาหารเพลและสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ถวายแด่พระภิกษุ สามเณร ในการสอบบาลีสนามหลวง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งหลัง ระหว่างวันที่ ๘ - ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยมี พระเดชพระคุณพระมหาสมัย อคฺคปญฺโญ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาท ราชวรมหาวิหาร เจ้าคณะอำเภอพระพุทธบาท เป็นประธานการประชุม และพระเดชพระคุณพระศรีวรกิจจารักษ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาท ราชวรมหาวิหาร เจ้าคณะอำเภอมวกเหล็ก กับส่วนราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมด้วย ณ วัดพระพุทธบาท ราชวรมหาวิหาร ตำบลขุนโขลน อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี

ในการนี้ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี มอบหมายให้ นายอุดมศักดิ์ แก้วสม นางสาวเสาวลักษณ์ ชาญเชี่ยว นักวิชาการศาสนาชำนาญการ และนายกิติศักดิ์ สอนน้อย เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวด้วย


image รูปภาพ
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 7,762