โครงการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรและเครือข่ายทางวัฒนธรรม ด้านการประชาสัมพันธ์งานศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ในระหว่างวันที่ ๔ - ๕ มีนาคม ๒๕๖๔

วันพฤหัสบดีที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. มีการจัดโครงการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรและเครือข่ายทางวัฒนธรรม ด้านการประชาสัมพันธ์งานศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ในระหว่างวันที่ ๔ - ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี มอบหมายให้ นายเอกพร จุ้ยสำราญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ณ หอประชุมสวนริมเขา ตำบลตลิ่งชัน อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

ในการนี้ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี มอบหมายให้ นางสาวโสภิดา จิรกาวสาน นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ เข้าร่วมการอบรมดังกล่าว

ภาพ : สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระบุรี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 7,751