ต้อนรับนักศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ ๖๕ พร้อมด้วยคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันป้องกันประเทศ

วันอังคารที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. มีการต้อนรับนักศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ ๖๕ พร้อมด้วยคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันป้องกันประเทศ ซึ่งได้เดินทางมาดูกิจการหน่วยทหาร (ต่างจังหวัด) ในพื้นที่จังหวัดสระบุรี โดยมีนายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ให้การต้อนรับ ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
   ในการนี้ นางสาวพัชรา สุคันธี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี ได้ร่วมให้การต้อนรับคณะฯ ด้วย

ภาพ : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 111,061