ลงพื้นที่ เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงและให้ความช่วยเหลือ พระไพฑูรย์ อุ่นจิตร

วันศุกร์ที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระเดชพระคุณพระวิสิฐคณาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี พระครูปลัดชินณัฐพนธ์ อภิวฑฒโน รองเจ้าคณะอำเภอแก่งคอย และนางสาวพัชรา สุคันธี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วย ข้าราชการสำนักงานพุทธศานาจังหวัดสระบุรี ลงพื้นที่ เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงและให้ความช่วยเหลือ พระไพฑูรย์ อุ่นจิตร ฉายา ฐานจาโร  อายุ ๗๕ ปี พรรษา ๒๐ ซึ่งจำพรรษาอยู่ที่สำนักสงฆ์ดังกล่าว เพียงรูปเดียว ณ สำนักสงฆ์ต้นไทรใหญ่ ตำบลบ้านป่า อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 111,044