พิธีเปิดการสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นโท และนักธรรมชั้นเอก

วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. มีพิธีเปิดการสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นโท และนักธรรมชั้นเอก ดังนี้

- สนามสอบนักธรรมชั้นเอก และนักธรรมชั้นโท วัดพระพุทธบาท ราชวรมหาวิหาร ตำบลขุนโขลน อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี

- สนามสอบนักธรรมชั้นโท วัดศรีบุรีรตนาราม ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

โดย พระเดชพระคุณพระธรรมโพธิมงคล เจ้าคณะภาค ๒ พระเดชพระคุณพระราชเมธากร ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสระบุรี พระเดชพระคุณพระราชธีราภรณ์ รองเจ้าคณะภาค ๒ พระเดชพระคุณพระวิสิฐคณาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี รองเจ้าคณะจังหวัดสระบุรี และเจ้าคณะอำเภอต่างๆ ร่วมพิธีเปิด และตรวจเยี่ยมสนามสอบทั้ง๒แห่ง ซึ่งคณะสงฆ์ที่เข้าสอบประกอบด้วยคณะสงฆ์จังหวัดสระบุรี (มหานิกาย) ทั้ง ๑๓ อำเภอ

ในการนี้ นางสาวพัชรา สุคันธี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี ได้ร่วมพิธีเปิดและตรวจเยี่ยมสนามสอบดังกล่าวด้วย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 111,088