ประชุมข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๕ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕

วันจันทร์ที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรีประชุมข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๕ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕ เพื่อติดตามและวางแผนการปฏิบัติงานในช่วงเดือนพฤศจิกายน พร้อมทั้งแนะนำเจ้าหน้าที่ใหม่ นางสาวตุสิตาภรณ์ บุญนาที เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ณ บริเวณหน้าห้องผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 111,060