การลงตรวจพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดพระพุทธบาท ราชวรมหาวิหาร

วันอังคารที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๕.๐๐ น. มีการลงตรวจพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดพระพุทธบาท ราชวรมหาวิหาร ในวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ โดยมีพระครูศรีวรกิจจารักษ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาท ราชวรมหาวิหาร รองเจ้าคณะจังหวัดสระบุรี พระมหาสมัย อคฺคปญฺโญ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาท ราชวรมหาวิหาร เจ้าคณะอำเภอพระพุทธบาท นางอังคณา ชิตะติตติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ร่วมลงพื้นที่ ณ บริเวณพระอุโบสถ วัดพระพุทธบาท ราชวรมหาวิหาร ตำบลขุนโขลน อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี

ในการนี้ นางสาวพัชรา สุคันธี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี ร่วมลงพื้นที่ดังกล่าวด้วย

ภาพ : เทศบาลเมืองพระพุทธบาท


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 111,038