การประชุมคณะสงฆ์จังหวัดสระบุรี ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๕

วันอังคารที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. มีการประชุมคณะสงฆ์จังหวัดสระบุรี ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๕ โดยมี พระเดชพระคุณพระวิสิฐคณาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี เป็นประธานการประชุม ร่วมกับรองเจ้าคณะจังหวัดสระบุรี เจ้าคณะอำเภอ เลขานุการเจ้าคณะจังหวัด รองเจ้าคณะอำเภอ และเลขานุการเจ้าคณะอำเภอ พร้อมด้วยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระบุรี ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสระบุรี ตำบลนายาว อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี

ในการนี้ นางสาวพัชรา สุคันธี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี และข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี ได้เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวด้วย

ภาพ : ก้อนดิน หินแห่


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 339,400