การประชุมคณะกรรมการจัดทำประวัติวัดจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕

วันเสาร์ที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. มีการประชุมคณะกรรมการจัดทำประวัติวัดจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ โดย เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี มอบหมายให้ พระครูศรีวรกิจจารักษ์ รองเจ้าคณะจังหวัดสระบุรี เป็นประธานการประชุม ณ หอประชุมสงฆ์ วัดพระพุทธบาท ราชวรมหาวิหาร ตำบลขุนโขลน อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี

ในการนี้ นางสาวพัชรา สุคันธี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี เป็นกรรมการ นางสมบัติ พงษ์พรต ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์ เป็นกรรมการและเลขานุการ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 339,453