การประชุมพระสังฆาธิการ เจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส ผู้ช่วยเจ้าอาวาส และประธานที่พักสงฆ์ คณะสงฆ์จังหวัดสระบุรี (ธรรมยุต) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

วันอังคารที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. มีการประชุมพระสังฆาธิการ เจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส ผู้ช่วยเจ้าอาวาส และประธานที่พักสงฆ์ คณะสงฆ์จังหวัดสระบุรี (ธรรมยุต) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ โดยมี พระเดชพระคุณพระสุนทรธรรมภาณ เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี (ธรรมยุต) เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมศาลาอเนกประสงค์ วัดพระพุทธแสงธรรม ตำบลหนองนาก อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี

ในการนี้ นางสาวพัชรา สุคันธี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี ได้เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวด้วย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 90,877