โครงการประชุมสัมมนาบุคลากรการเผยแผ่พระพุทธศาสนาทั่วประเทศ

วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงโปรดมีพระบัญชามอบให้สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ ปฏิบัติหน้าที่แทนพระองค์ เป็นประธานเปิดโครงการประชุมสัมมนาบุคลากรการเผยแผ่พระพุทธศาสนาทั่วประเทศ​ นายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมพิธีและกล่าวถวายรายงานการประชุมฯ และการบรรยายพิเศษ เรื่อง “การเผยแผ่กับโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย” โดย ศ.เกียรติคุณ น.พ.เกษม วัฒนชัย

(ภาคบ่าย) การเสวนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “นโยบายและแผนแม่บทการเผยแผ่พระพุทธศาสนา” จัดโดย ศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมกับ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ณ หอประชุมพุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

ในการนี้​ พระเดชพระคุณพระราชธีราภรณ์ รองเจ้าคณะภาค ๒ พระเดชพระคุณพระวิสิฐค​ณา​ภรณ์​ เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี​ ในฐานะประธานคณะกรรมการการเผยแผ่พระพุทธศาสนา​จังหวัด​สระบุรี​ พระวิสุทธิโสภณ​ พระครูสุเมธาวราภรณ์​ พระครูวิมลธรรมานุรักษ์​ พระครูปลัดปิฎกวัฒน์​ พระมหาสุเมธา​ ถิรวฑฺฒโน​ กรรมการการเผยแผ่​พระพุทธศาสนา​จังหวัด​สระบุรี​ และนางสาวพัชรา​ สุคัน​ธี​ ผู้​อำนวยการ​สำนักงาน​พระ​พุทธศาสนา​จังหวัด​สระบุรี​ พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี เข้าร่วมประชุมสัมมนาฯ​ ด้วย

ภาพ : สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 90,790